image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tập trung chăm sóc lúa, cây trồng vụ Xuân 2023
Lượt xem: 93
Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn xuất hiện tình trạng một số diện tích lúa bị chết. Trên địa bàn thị trấn Tiên Lãng, diện tích lúa chết khoảng 3ha; kết quả kiểm tra độ mặn trên các ruộng lúa chết khoảng 3‰, nồng độ mặn trên kênh cấp nước vào ruộng khoảng 2,5‰; tại các xã: Toàn Thắng, Tiên Thắng có hiện tượng lúa chết rải rác, độ mặn trên các ruộng từ 2-3,5‰, kênh dẫn nước độ mặn từ 1,5-2‰.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn xuất hiện tình trạng một số diện tích lúa bị chết. Trên địa bàn thị trấn Tiên Lãng, diện tích lúa chết khoảng 3ha; kết quả kiểm tra độ mặn trên các ruộng lúa chết khoảng 3‰, nồng độ mặn trên kênh cấp nước vào ruộng khoảng 2,5‰; tại các xã: Toàn Thắng, Tiên Thắng có hiện tượng lúa chết rải rác, độ mặn trên các ruộng từ 2-3,5‰, kênh dẫn nước độ mặn từ 1,5-2‰.

Để đảm bảo cho lúa và cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, khắc phục tình trạng nhiễm mặn trên đồng ruộng, hệ thống kênh thủy lợi, kịp thời gieo cấy bổ sung đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tuyên tuyền hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa và cây trồng; đối với diện tích lúa bị nhiễm mặn nhẹ, hướng dẫn người dân thay nước trong ruộng để rửa mặn liên tục từ 2-3 lần trở lên, sử dụng chế phẩm Humic để bón nhằm kích thích lúa phát triển bộ rễ mới, thực hiện bón thúc khi cây lúa đã phục hồi; đối với những diện tích lúa không còn khả năng phục hồi cần khẩn trương phá bỏ, cải tạo lại ruộng, thau chua rửa mặn thay nước ít nhất từ 2-3 lần trở lên, chọn giống ngắn ngày, gieo mạ sân, cấy bổ sung; khi làm đất có thể kết hợp với bón chế phẩm Humic để giúp cây lúa sau này ra rẽ thuận lợi.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng chỉ đạo công nhân và cán bộ chuyên môn phụ trách các xã, thị trấn tổ chức xét nghiệm nồng độ mặn trên các tuyến kênh do công ty quản lý, tổ chức thay đảo nước, thau chua rửa mặn cục bộ đối với các tuyến kênh có nồng độ mặn vượt ngưỡng cho phép.

Đồng thời yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tăng cường cán bộ xuống cơ sở tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phù hợp để giúp nông dân chăm sóc lúa, cải tạo đất, phục hồi cho lúa Xuân bị ảnh hưởng do nhiễm mặn./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới