image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Lượt xem: 74
Sáng 25/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và tổ công tác triển khai đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2030”.  

Sáng 25/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và tổ công tác triển khai đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2030”.  Dự họp tại điểm huyện Tiên Lãng có đồng chí Bùi Thành Cương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2022, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều mặt về: Nhận thức và hành động; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dịch vụ công trực tuyến; an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; phát triển kinh tế số, xã hội số, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt… Năm 2023, được xem là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” với nhiệm vụ trọng tâm số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp…

Đến nay, toàn quốc  mới có 6/30 bộ, ngành và 29/63 địa phương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Quá trình thực hiện quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy (từ 1-1-2023) vẫn còn nhiều bất cập, chưa thật sự tạo thuận lợi cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2022 của các bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc. Đồng thời đề nghị các Bộ ngành, Trung ương và các địa phương triển khai nghiêm túc Đề án 06 của Chính phủ, rút kinh nghiệm và chỉ ra những kết  hạn chế và chia sẻ dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới quản trị, trên cơ sở bám sát thực tiễn và dự báo tình hình, nhất là các công nghệ mới phát triển nhanh như công nghệ... Tiếp tục nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phải đi tắt đón đầu, đi trước về trước, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhận thức liên quan đến dữ liệu trong chuyển đổi số. Đặc biệt, tiếp tục triển khai Đề án 06 đến với toàn dân, góp phần cùng với Chính phủ thực hiện thành công công tác chuyển đổi số, đồng thời hòa nhập ngày càng cao với cộng đồng quốc tế. 

Để thực hiện có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối đẩy mạnh thương mại điện tử, thương mại số, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời, rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, ...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới