image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội LHPN xã Tiên Minh tổ chức Hội nghị Thành lập mô hình xây dựng gia đình 5 có - 3 sạch gắn với nhóm cha, mẹ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 5 có - 3 sạch
Lượt xem: 36
Ngày 6/10/2023 tại Nhà Văn Hóa xã Tiên Minh. Hội LHPN xã Tiên Minh tổ chức Hội nghị Thành lập mô hình xây dựng gia đình" 5 có - 3 sạch" gắn với "nhóm cha, mẹ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 5 có - 3 sạch".

    Thực hiện chương trình công tác Hội Phụ nữ năm 2023. Hội LHPN xã Tiên Minh tổ chức Hội nghị Thành lập mô hình xây dựng gia đình" 5 có - 3 sạch" gắn với "nhóm cha, mẹ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 5 có -  3 sạch"; truyền thông về kiến thức dinh dưỡng cho trẻ em. Tham dự Hội Nghị có : Đại biểu huyện có đồng chí Đỗ Thị Lán - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện Tiên Lãng, đại biếu xã có đồng chí Vũ Thị Huế, Phó Bí Thư TT Đảng Ủy, đồng chí Nguyễn Đức Độ - CT UBMTTQVN xã và sự nhiệt tình hưởng ứng của hơn 100 cán bộ hội viên và 20 cặp vợ chồng nuôi con từ 0-8 tuổi.

Anh-tin-bai

* Cuộc vận động thực hiện gia đình “5 không, 3 sạch”;

 - 5 không là: Gia đình không đói nghèo; gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; gia đình không bạo lực; gia đình không vi phạm chính sách dân số; gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học.

- 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

    * Cuộc vận động thực hiện gia đình “5 có, 3 sạch”

- 5 có là: Có ngôi nhà an toàn; có sinh kế bền vững; có sức khỏe; có kiến thức; có nếp sống văn hóa.

- 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

    Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với mô hình “Nhóm cha mẹ xây dựng Gia đình 5 không – 3 sạch, 5 có – 3 sạch”  được triển khai thiết thực, hiệu quả; các chi hội phụ nữ trong xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng về mục đích ý nghĩa của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với tuyên truyền, thực hiện vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: an toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng”; xây dựng người phụ nữ Việt nam thời đại mới, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; Vận động cán bộ hội viên phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thới gian tới.

Vũ Thị Hoài

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới