image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền cải cách TTHC năm 2023
Lượt xem: 49
Nhằm tích cực góp phần vào đẩy mạnh CCHC, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức chính trị và các ngành tại địa phương đã tổ chức tuyên truyền CCHC đa dạng về cả nội dung và hình thức.

Trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai thực hiện Cải cách TTHC, cải cách và kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên môi trường điện tử có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã. Thông qua các hình thức tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công, tổ chức nhiều hội nghị tập huấn đào tạo về hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng trong quản lý điều hành, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa liên thông.

Xã Tiên Minh có 7 di tích được xếp hạng là di tích Lịch sử cấp thành phố. Công tác quản lý , bảo tồn di tích luôn các cấp, các ngành chú trọng quan tâm.Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc triển khai Công trình thanh niên " Chuyển đổi số trong tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch, địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hóa" và triển khai lắp đặt QR Code tại các điểm du lịch, địa chỉ đỏ di tích lịch sử văn hóa. Thiết thực tổ chức các hoạt động trong đợt cao điểm " Tuổi trẻ Tiên Lãng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023" 

anh tin bai

    Ngày 23/7/2023 Ban chấp hành Đoàn xã Tiên Minh triển khai lắp đặt QR Code tại hai di tích lịch sử cấp thành phố là Đình Tình Xuyên thôn Đông Ninh, và Di tích Đình Kháng chiến Tiên Lãng thôn Tiên Lãng. Tham gia cùng Đoàn có Đồng chí Phan Đức Chức - Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã cùng Đại diện Ban quản lý di tích Đình Tình Xuyên, Đại diện Ban quản lý Di tích Đình Kháng Chiến Tiên Lãng.

      Bên cạnh việc lắp đặt QR Code tại các điểm di tích lịch sử, Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên, giáo viên , học sinh, cán bộ công chức xã Tiên Minh đã tích cực tham gia tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đăng ký và sử dụng các dịch vụ trên cổng dịch vụ công Quốc gia và cổng dịch vụ Công thành phố Hải Phòng với tiêu chí "đi từng ngõ, gõ từng nhà"

    Việc tuyên truyền cải cách hành chính đa dạng về hình thức lẫn nội dung sẽ giúp cho người dân, các doanh nghiệp cập nhật được chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đơn giản hóa việc giải quyết TTHC trong môi trường số hiện nay.

 

 

Vũ Thị Hoài

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới